Důležité upozornění k blížícímu se orkánu

Vážení petrovičtí občané!

Obracím se na vás s naléhavým upozorněním na hrozící nepříznivé povětrnostní podmínky vzhledem k blížící se bouři Sabine. Obdržela jsem opakovaně výstrahu od Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy, prostřednictvím které Český hydrometeoroligický ústav vyhlásil extrémní stupeň nebezpečí od pondělí 10. 2. od 6 do 13 hodinZápadní vítr může v té době dosahovat v nárazech rychlosti až 110 km/hod. Dnes v neděli 9. 2. hrozí vysoký stupeň nebezpečí v době od 22 hodin až do pondělí 10. 2. do 6 hodin.

Předpověď se může ještě zpřesňovat tak, jak bouře postupuje ze západní Evropy směrem k nám, a proto prosím sledujte stránky Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz a sdělovací prostředky. Vzhledem k tomu, že může dojít k pádům stromů nebo jiným škodám na veřejné zeleni, prosíme vás o jejich nahlášení na mobil 602 148 407, nebo pevnou linku 274 860 731, nebo e-mail: info@prahapetrovice.cz, abychom mohli případné škody co nejrychleji odstranit. V případě bezprostředního ohrožení volejte hasiče na linku 112 nebo 150. V pohotovosti jsou všechny složky Integrovaného záchranného systému a také silničáři a energetici.

Pokud zaznamenáte poruchu veřejného osvětlení, ohlaste ji prosím na dispečink THMP (Technologie hl. m. Prahy) na bezplatnou linku 800 40 40 60, nebo e-mail poruchyvo@thmp.cz, nebo formulářem na webu www.thmp.cz a nezapomeňte uvést vždy číslo sloupu veřejného osvětlení, které je uvedeno na kovovém štítku. Pokud by toto číslo chybělo nebo bylo nečitelné, pak nahlašte jméno ulice a číslo popisné domu, který stojí nejblíže. Nezapomeňte rovněž odstranit z lodžií a oken truhlíky a všechny předměty, které by v důsledku silného větru hrozily pádem.

Pokud by nastaly nějaké problémy v bytech či domech seniorů nebo osob s tělesným postižením a nemáte nikoho, kdo by vám s nimi v inkriminované době nebo po skončení bouře pomohl, kontaktuje pracovnici petrovického úřadu na mobil 730 179 289 nebo pevnou linku 267 900 944. Ráda vám s jejich vyřešením pomůže.

Na závěr přeji nám všem, aby k nám bouře Sabine nedorazila v takové síle, jak je nyní avizováno, a ať je škod obecně co nejméně.

Olga Hromasová
vaše starostka