Nouzový stav - svoz komunálního odpadu v podmínkách hl. m. Prahy

Vážení,

z pověření Ing. Poláka si Vás dovoluji informovat o prodloužení platnosti stávajících opatření do odvolání, minimálně po dobu omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti na základě rozhodnutí vlády ČR (předpokládaný začátek tiskové konference k tématu dnes v 15 hod.), konkrétně se jedná o následující služby:

1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

2)      Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

3)      Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, vybraní provozovatelé sběrných dvorů zachovali provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů:

Dobronická 892, Praha 4 ‐ Kunratice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 V sudech 1488, Praha 16 ‐ Radotín, Technické služby Radotín, Po – Pá  8:00 – 11:00 hod., So  Zavřeno

 Chvalkovická 3, Praha 20 ‐ Horní Počernice, Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20, Po – Pá  9:00 – 16:00 hod., So  Zavřeno, Pouze po telefonické domluvě na tel. 281 924 959      

 Podnikatelská, Praha 21 ‐ Běchovice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 Teplárenská 5, Praha 14 ‐ Kyje, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 Generála Šišky, Praha 12 – Modřany, Správa bytových objektů Praha – Modřany, Po – Pá  7:00 – 15:30 hod., So  Zavřeno

4)      Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,

5)      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

6)      Svoz nebezpečného odpadu:

a)      Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,

b)      Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,

c)       Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP, prosíme MČ, aby tuto informaci rovněž umístili na své webové stránky:

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

  •          Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  •          Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  •          Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  •          V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  •          Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Více zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Pavla Antonínová, Ph.D.

specialistka odpadového hospodářství