Jak nakládat s odpady za nouzového stavu?

Domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19:
1. Odpad netřiďte - veškerý odpad z domácnosti, to znamená i papír, sklo a plasty, ukládejte společně do plastových odpadkových pytlů o tloušťce minimálně 0,2mm. V případě tenčích odpadkových plastových pytlů je nutné použít dva kusy.

2. Pytel s odpadky pečlivě zavažte a v místě úvazu postříkejte dezinfekcí (alespoň Savo, Sanytol,…).

3. Takto zabalený odpad uložte do černého kontejneru na směsný odpad, v případě domácností v rodinných domech do své popelnice.

4. Odpad nikdy neukládejte vedle kontejneru nebo popelnice, aby nedošlo k infikování osob, které odpady svážejí.

Ostatní domácnosti:
Nadále platí povinnost třídit odpad dle podmínek stanovených obcí.

Použité roušky nejsou separovaný odpad – netřiďte je!
Použité jednorázové roušky nebo kapesníky dávejte do uzavřeném plastovém pytlíku (!) a ten potom do nádoby na komunální odpad!!!
Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad!

Pokud se i popeláři nakazí jakýmkoliv infekčním onemocněním a budou nuceni zůstat v izolaci nebo v karanténě, nebude kdo by odpad odvezl k likvidaci.

Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním!

Úřad MČ