VZMR na služby: "Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice"

Zadavatel Městská část Praha-Petrovice Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice".

Předmětem zakázky je údržba veřejné zeleně v k.ú. Petrovice, zejména údržba trávníků, řez a tvarování dřevin, zálivka rostlin a dřevin, úklid listí na hřbitově, likvidace tzv. černých skládek apod.

Předpokládaná hodnota (dále jen "PH") zadávané VZMR činí 1.900.000,- Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí 30. 4. 2020 v 10:30 hod.

Zadávací podmínky ke stažení níže.