Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 4. - 5. 5.

Zákaz zastavení z důvodu blokového čištění komunikací na území MČ Praha-Petrovice ve dnech 4.-5. května 2020 od 8 do 15 hod.

komunikace: ul. Newtonova – Novopetrovická – Euklidova, Kelvinova – Euklidova (slepý konec), Celsiova – Bellova – Ohmova, Faradayova – Archimédova – Celsiova, Voltova – Archimédova – Morseova, Lebeděvova – Archimédova – Morseova, Wattova – Archimédova (slepý konec), Ohmova – Edisonova – Galvaniho, Morseova – Bellova – Galileova, NN3165 – parkoviště – při ul. Bellova – Morseova, parkoviště při ul. Morseova – Voltova, Galileova – Morseova – Voltova, Dieselova – Edisonova – Turínská – Ampérova, Turínská – Dieselova – na konec obytné části, Ampérova – Dieselova – Hertzova, Hertzova – Edisonova, Ramanova – Edisonova – k čističce, parkoviště u zastávky – při ulici Edisonova, obytná zóna za mostkem – při ul. Edisonova, Einsteinova – Edisonova, Grammova – Edisonova, ulice ke kostelu – Edisonova, ulice ke knihovně – Edisonova, Kurčatovova – parkoviště, NN1826 – parkoviště – parkoviště u hřbitova