Dotační řízeni městské části Praha-Petrovice na rok 2020 prodlouženo do 15. 6. 2020

Z důvodu pandemie Covid-19 a nouzového stavu Rada MČ Praha-Petrovice 

schválila prodloužení lhůty pro podání Žádostí o poskytnutí dotací

z rozpočtu MČ Praha-Petrovice do 15. června 2020.

Žádosti musí být zpracované v souladu s Programem pro poskytnutí dotací MČ Praha-Petrovice.

Žádosti je možné podat osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese:

Edisonova 429/28

109 00 Praha 10 - Petrovice.

U poštovního podání rozhoduje datum doručení žádosti.

O přidělení dotací rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha-Petrovice nejpozději do 15. července 2020.