Vážení petrovičtí občané,

vracíme se pozvolna po více jak dvou měsících nouzového stavu do běžného života. Dovolte mi krátce popsat, co jsme pro vás po dobu koronavirové pandemie zajistili.

Po dobu nouzového stavu jsme primárně pomáhali a zabezpečili nejohroženější skupinu našich občanů ve věku nad 65 let. Vzhledem k tomu, že senioři patří mezi nejohroženější skupinu našich občanů, doručili jsme jim ochranné prostředky přímo ke dveřím jejich domovů.

Koordinovali jsme šití roušek u našich dobrovolníků a rozdávali jsme je mezi občany. Dohromady ušili petrovičtí dobrovolníci přes 2 500 ks roušek, které nosíte. Všem děkujeme a velmi si vážíme jejich práce a stráveného času, který tomu obětovali.

Po celou dobu nouzového stavu jsme rozlévali do půllitrových lahví dezinfekci ANTI-COVID-19 a zdarma ji roznášeli a rozdávali petrovickým občanům. Dezinfekci jsme průběžně dávali také stavebním bytovým družstvům a SVJ a občanům, kteří se dostavili na úřad MČ.

MČ Praha - Petrovice zřídila výdejní stan, ve kterém byly rozdávány občanům Petrovic dezinfekční prostředky a roušky.

Dosud probíhá pravidelná dezinfekce škol, školek a společných prostor objektu petrovické polikliniky. U vstupu do polikliniky je připravena dezinfekce, kterou při návštěvě polikliniky můžete použít. Nechali jsme vyčistit všechna dětská hřiště na veřejných prostranstvích. Proběhla dezinfekce kontejnerového stání a současně i nádob na směsný a tříděný odpad.

Před otevřením Infocentra a místní knihovny provedli zaměstnanci úřadu kompletní dezinfekci knihovního fondu a prostor knihovny.

Díky uvolňování opatření nouzového stavu jsme opětovně navázali na průběžné opravy výtluků na komunikacích ve správě MČ Praha – Petrovice.

V průběhu nouzového stavu jsme započali s přestavbou plotu v objektu MŠ Jakobiho, která bude dokončena během května.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do činností, které nám pomáhaly v tomto nelehkém období. Také bych ráda poděkovala všem spoluobčanům, kteří dodržovali vládní nařízení a doporučení. Minimalizovat dopady koronavirové nákazy se nám může podařit pouze společným zodpovědným přístupem.

Všem vám přeji pevné zdraví.

Vaše starostka

Olga Hromasová