VZMR na stavební práce: „Poliklinika Petrovice – nová VZT“

Zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Poliklinika Petrovice – nová VZT“. Předmětem zakázky je vybudování nové VZT v objektu polikliniky s demontáží dnešních rozvodů.

Předpokládaná hodnota zadávané zakázky činí 5.900.000,- Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí 25. 6. 2020 v 10:30 hod.

Zadávací dokumentace ke stažení v příloze.