Pozvánka na IX. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice

Městská část Praha – Petrovice

P O Z V Á N K A

Starostka městské části Praha – Petrovice svolává na

čtvrtek 25.06.2020 v 18.00 hod.

IX. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice

v zasedacím sále v přízemí Domu občanské vybavenosti MČ Praha – Petrovice,

Edisonova č. p. 429/28, Praha 10 – Petrovice

(vstup přímo z ulice Edisonovy, vedle hlavního schodiště)

 

N á v r h    p r o g r a m u:

  1. Zahájení
  2. Informace o omluvách členů Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice ze zasedání
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu
  5. Volba návrhového výboru
  6. Udělení dotací MČ Praha – Petrovice pro rok 2020
  7. Prodej části pozemku parc. č. 423/52 v k.ú. Petrovice – SVJ Lessnerova 261 a 262
  8. Různé, připomínky a náměty členů Zastupitelstva MČ Praha – Petrovice a občanů

 

JUDr. Olga Hromasová