Ve dnech 22. až 26. 6. 2020 bude pro veřejnost uzavřeno občanskosprávní oddělení – agenda evidence obyvatel

Vážení občané,

sdělujeme vám, že ve dnech 22 až 26. 6. 2020 bude pro veřejnost uzavřeno občanskosprávní oddělení – agenda evidence obyvatel. Vzhledem k tomu nebude možné se přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha-Petrovice.

Od 29.6.2020 bude činnost v rámci agendy evidence obyvatel poskytována v plném rozsahu.

Za případné komplikace se omlouváme.

Občanskosprávní oddělení ÚMČ Praha-Petrovice

Eliška Vostřáková, referent