VZMR na stavební práce: „Poliklinika Petrovice – Revitalizace společných prostor“

Zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Poliklinika Petrovice – Revitalizace společných prostor“. Předmětem zakázky revitalizace společných prostor dnešního objektu polikliniky spočívající v doplnění chybějících podhledů a osazení nových svítidel v prostoru chodeb.

Předpokládaná hodnota zadávané zakázky činí 3.110.000,- Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí 9. 7. 2020 v 10:30 hod.

Zadávací dokumentace ke stažení v příloze.