VZMR: „Úprava dětského hřiště MŠ Jakobiho – I. etapa“

Zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Úprava dětského hřiště MŠ Jakobiho – I. etapa“.

Předmětem zakázky je úprava stávajícího areálu zahrady Mateřské školy Jakobiho 329, 109 00 Praha 10 – Petrovice – revitalizace zahrady, parc. č. 432/75 a 432/77, k.ú. Petrovice, obec Praha, spočívající v rekonstrukci zeleně a jejího doplnění, vytváření terénních kopečků a valů a vybavení zahrady novými herními prvky včetně vybavení sportoviště EPDM povrchem.

Předpokládaná hodnota zadávané zakázky činí 1.647.000,- Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končí 30. 7. 2020 v 10:30 hod.

Zadávací dokumentace ke stažení v příloze.