Rychleji do ZOO přes Trojský most linkou 112 od 1. 8. 2020

Od 1. srpna 2020 bude autobusová linka 112, která spojuje stanici metra Nádraží Holešovice a Zoologickou zahradu v Troji, vedena rychlejší a spolehlivější trasou přes Trojský most i ve směru do ZOO. Vedení linky 112 obousměrně po Trojském mostě bylo naplánováno již v době stavby mostu. Ve směru z centra dosud nebylo realizováno, protože nedošlo ke stavební úpravě výjezdu z jižního terminálu autobusů Nádraží Holešovice a přilehlého zastávkového ostrůvku. V trvalém stavu tak odbočení kloubových autobusů doprava ve směru k Trojskému mostu nebylo možné. Nyní byla tato úprava realizována a může tak být zahájen zkušební provoz linky 112 přes Trojský most i ve směru z centra, který potrvá cca 4 měsíce.
Situace s provozem linky 112 směrem k ZOO byla vzhledem k častým mimořádným situacím na vjezdu do tunelového komplexu Blanka v poslední době již neudržitelná. Spoje linky 112 často končily v kolonách na Nové Povltavské, následně bylo nutné některé z nich přes Trojský most odklánět dispečersky (Pelc Tyrolka i ZOO tak byly v takových chvílích obsluhovány spíše náhodně). Situace měla zásadně nepříznivý vliv na pravidelnost provozu linky 112 i na obsluhu samotné městské části Praha-Troja a oblasti Podhoří, kam směřuje více než 70 % uživatelů linky 112. Naposledy došlo k takové situaci 24. 7. dopoledne. Proto došlo k rozhodnutí realizovat změnu trasy linky 112 ihned, jak to stavební stav výjezdu z terminálu u Nádraží Holešovice umožnil.
Změna trasy linky 112 přes Trojský most bude mít za následek v měsíci srpnu dočasné zrušení obsluhy zastávky Pelc Tyrolka v místě pod mostem Barikádníků. O prázdninách obsluhu této lokality dokáží zajistit spoje linky 201 do a ze zastávky Kuchyňka, která je v docházkové vzdálenosti. Od začátku školního roku (od 31. 8. 2020) bude po dobu zkušebního provozu linky 112 přes Trojský most (tedy do prosince 2020) zajišťovat obsluhu zastávky Pelc Tyrolka náhradní autobusová linka X112 (Nádraží Holešovice – Pelc Tyrolka a zpět). Pokud bude zkušební provoz vyhodnocen kladně, cca od poloviny prosince 2020 začne tato linka jezdit pod číslem 187 tak, jak bylo naplánováno v dokumentu Rozvoj linek PID v Praze.
Zavedením nové linky určené v pracovní dny pouze pro obsluhu větší poptávky cestujících k a od kolejí UK na Pelc Tyrolce bude možné nejen na zastávku Pelc Tyrolka od metra C přijet, ale ze stejné zastávky přímo rychle k metru také odjet. Linka určená pro studenty v této lokalitě bude pouze dočasné na dobu jednoho měsíce.
Celé dopravní opatření také mírně přispěje k úspoře provozních nákladů PID. Každý spoj kloubové linky 112, kterých ve směru k ZOO projede ročně téměř 55 000, bude mít nově kratší trasu o cca 950 metrů, což představuje roční úsporu ve výši cca 3 milionů Kč. Tyto prostředky bude z větší části možné použít pro zřízení provozu linek X112 a v trvalém stavu 187.

Další informace například Integrace Kokořínska od 8. 8. 2020, Integrace Rakovnicka II od 15. 8. 2020, Integrace Voticka od 22. 8. 2020 a Integrace Dobrovicka od 29. 8. 2020 si můžete přečíst v přiloženém souboru Informace PID 2020.