Návrat k předprázdninovému provozu a trvalé změny PID od 31. 8. 2020

Po letním prázdninovém omezení se pražská MHD vrátí od pondělí 31. srpna 2020 do rozsahu provozu jako před prázdninami. Kratší intervaly budou nasazeny v metru v obou špičkách pracovních dnů (o 10-45 sekund), u tramvajových linek ráno a dopoledne (o 1-2 minuty) a u autobusů ve špičkách (o 2-3 minuty) i o víkendech (o 5 minut).

S ohledem na aktuální vývoj poptávky cestujících, kterých při srovnání s loňským rokem denně cestuje stále o 30-35 % (o 300-400 000 lidí) méně, ještě jízdní řády nedosáhnou maximální úrovně běžné před epidemií covid-19. Využití hromadné dopravy je průběžně sledováno (viz přiložené grafy) a provoz spojů je této situaci přizpůsobován. S ohledem na epidemiologickou situaci je ale vždy vypravováno o cca 20 % spojů více, než by aktuální poptávce odpovídalo.

Při maximálním úbytku cestujících (o 82 %) na konci března byl provoz PID v Praze omezen pouze o cca 30 %. V červnu při pokračujícím sníženém využití hromadné dopravy o cca 35 % byly jízdní řády omezené jen o cca 10 %. O letních měsících pak využití spojů PID nižší o cca 30-35 % nadále trvalo. V návaznosti na případný nárůst počtu cestujících je předpokládáno postupné navracení do plného provozu během podzimu letošního roku, nejdříve od pondělí 5. října. Pokud ale bude počet cestujících ve spojích PID stagnovat či klesat, bude i podoba provozu nadále odvozována od tohoto vývoje.

Oproti červnovému provozu zůstane mírně omezen provoz MHD večer mezi 21:00 a 22:30, a to z důvodu i nadále trvajícího poklesu cestujících hlavně ve večerním období. Dále bude do zářijových jízdních řádů zapracována zkušební změna vedení trasy autobusové linky 112 obousměrně přes Trojský most a místo ní pojede z Nádraží Holešovice k vysokoškolským kolejím na Pelc-Tyrolce nová polookružní linka 187. Po ukončení výluk v oblasti Strašnic bude již v polovině září obnoven standardní provoz tramvajové linky 13. 

K termínu zahájení nového školního roku (konkrétně od pondělí 31. 8. 2020, u části příměstských linek od neděle 30. 8. 2020) dojde k několika trvalým změnám v provozu autobusových linek PID. Největší proměnou projdou autobusové linky v oblasti pražských Kbel, nové trasy budou mít také některé regionální autobusové linky v oblasti Neratovic. Drobné úpravy spojů a zastávek se dotknou také některých dalších regionálních linek PID ve Středočeském kraji.

Změny v oblasti Kbel, Neratovic, ostatní změny a nové zastávky (od 31. 8. 2020) najdete v přiložené tiskové zprávě PID.