Nabídka k zapojení do projektu "Obezita není dědičná"

Vážení rodiče,

podstatou projektu je zcela bezplatná nabídka pro rodiče předškolních dětí k zapojení do několikatýdenního online-programu, který je má vést a motivovat k úpravě životního stylu (výživy, pohybové aktivity apod.). Program zadává úkoly – aktivity k plnění, a poskytuje konkrétní návody a motivaci. Cílem je zlepšení životního stylu rodičů i jejich předškolních dětí tak, aby se snížilo riziko vzniku nadváhy a obezity u dětí i jejich rodičů, a celkově snížilo riziko onemocnění obecně a zlepšilo zdraví a kondice. 

Zdůrazňujeme, že nabídka je zcela nekomerční, nevyžaduje žádné poplatky od účastníků, a nepožaduje nákup jakéhokoliv produktu.  

Za řešitele: 

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. 

Ústav ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno