Svoz a nakládání s komunálním odpadem v podmínkách hl. m. Prahy od 22.10.2020

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne následovně:

  1. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení,
  2. Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení,
  3. Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen.
  4.  Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.
  5. Svoz nebezpečného odpadu:
    a) Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez omezení,
    b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení ,