Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a. s., a AVE Pražské komunální služby a. s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. V termínu od 24. do 31. 12. 2020 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat podle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Kvůli větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. - 31. 12. 2020, jinak bude vše probíhat také podle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. 2020   standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2021   svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. – 6. 1. 2021   bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
23. – 31. 12. 2020   standardní svoz v pravidelných svozových dnech, v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2021   svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. – 6. 1. 2021   bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří!
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. V ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.