Odložení starých tonerů ve sběrných dvorech

Pokud občané přinesou do sběrného dvora POUZE toner, je jeho odložení v současné době umožněno pouze ve třech sběrných dvorech:

1) v ulici Zakrytá v Praze 4 - Spořilově (tel. 731 122 891), 2) v ulici Pod Šancemi 444/1 v Praze 9 - Vysočanech (284 098 581), 3) v ulici Generála Šišky v Praze 12 - Modřanech (244 400 164, 739 477 964, 603 539 171 

Služba není množstevně omezena, může se tady odevzdat jakékoliv množství tonerů. 

Pokud však do sběrného dvora občan přinese toner, který je součástí zařízení (tiskárny), bude toto zařízení i s tonerem obsluhou sběrného dvora přijato ve všech sběrných dvorech města v režimu zpětného odběru.

 

Bezplatné odložení starých pneumatik na místech zřízených společností Eltma

Staré pneumatiky můžete bezplatně odložit na místech zpětného odběru, která na celém území ČR zřizuje společnost Eltma. Více informací o umístění sběrných míst pneumatik naleznete na: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map. (Pneumatiky můžete také odložit ve všech sběrných dvorech, ve kterých je ale jejich odběr zpoplatněn podle ceníku provozovatele.)