LINKA KOLEGIÁLNÍ PODPORY pro pracovníky ve zdravotnictví.

Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány. Telefonní čísla 530 331 122 a 530 331 131 jsou určena pro pracovníky ve zdravotnictví.

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora vám tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajišťují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

Linka je k dispozici nepřetržitě a je určena vám, pracovníkům ve zdravotnictví, v různém pracovním zařazení a pozicích. Můžete ji využít, když na vás dopadá aktuální krizová situace a:

• vnímáte vyšší profesní zátěž, než obvykle

• prožíváte duševně nadlimitní události při své práci

• jste v přímém styku s pacienty, jejich nemocí, umíráním nebo smrtí

• neposkytujete přímou péči (farmaceuti, operátoři ZZS, vedoucí pracovníci)

• jste vystaveni zátěžovému pracovním režimu, obavě z nákazy

• máte také obavy o zdraví své a svých blízkých

• cítíte potřebu psychické podpory

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí.

Kolegiální telefonická podpora vám tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajišťují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS.

Celý informační leták najdete v příloze.