Zahájení přípravy území pro výstavbu nového dodatkového bezpečnostního přelivu na Hostivařské přehradě.

Rádi bychom Vás informovali o zahájení přípravy území pro výstavbu nového dodatkového bezpečnostního přelivu na Hostivařské přehradě.

Tento dodatkový bezpečnostní přeliv zvýší ochranu hráze vodního díla. Lesy hl. m. Prahy zajišťují přípravu území před stavbou (odstranění dřevin), vlastní stavbu dodatkového bezpečnostního přelivu zajišťuje odbor investiční MHMP.

V úterý 16.3. 2021 budou práce zahájeny odstraňováním stromů v místě výstavby nového dodatkového přelivu, a to na základě povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les, které vydal ÚMČ Praha 15.

Práce budou probíhat do 31. 3. 2021. 

Prosíme návštěvníky, aby dbali po dobu zásahů zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků Lesů hl. m. Prahy.

V území bude odstraněno celkem 34 stromů v prostoru pod hrází a na pravém břehu pod komunikací Vyhlídková, další zásahy budou probíhat na lesních pozemcích a jsou spojené s plánovanou přeložkou komunikace resp. výstavbou skluzu bezpečnostního přelivu.

Na žádost městské části Praha 15 bude následně vysazeno podél nedaleké cyklostezky 15 vzrostlých javorů jasanolistých, jako částečnou kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin při přípravě stavby.

Upozorňujeme také, že současná snížená tzv. zimní hladina vody v přehradě zůstane po celou dobu stavby a v sezoně 2021 se nebude zvyšovat na letní úroveň.