Vizuály, kterými chceme upozornit obyvatele na nutnost dodržování protiepidemických opatření

Vážení občané,

získali jsme k dispozici vizuály, kterými chceme upozornit obyvatele na nutnost dodržování protiepidemických opatření v této době, která je v mnoha ohledech kritická.

Tyto vizuály budou umisťované na billboardy, sociální sítě a další média, která má Praha k dispozici.

Pokud byste je chtěli využít i pro Vaše potřeby, jsou Vám také k dispozici.