Blokové čištění komunikací ve správě TSK 2021

Blokové čištění komunikací ve správě TSK 2021

Dočasný zákaz zastavení z důvodu blokového čištění komunikací na území MČ Praha-Petrovice:

Blok č. 6 komunikace:

Edisonova (Bellova – Milánská),

Edisonova (Hertzova – můstek k ul. Euklidova; jen ručně),

Frostova + parkoviště mezi ul. Frostova a Jakobiho,

Jakobiho vč. parkoviště,

Kurčatovova (bez části kom.). 

Termín čištění: 13.4.2021 a 18.8.2021 od 8 do 15 hod.

 

Blok č. 7 komunikace: 

Archimédova (Novopetrovická – Ohmova),

Bellova,

Dopplerova (část kom. od ul. Bellova),

Galileova (Morseova – Galvaniho),

Galvaniho vč. zálivů,

Janovská (Rezlerova – Hornoměcholupská),

Lessnerova + parkoviště,

Morseova (Milánská – Galileova),

NN 1818 (část - parkoviště u ul. Janovská),

NN 1819 (část – parkoviště u ul. Janovská),

NN 1821 (část),

NN 1822 (část parkoviště u ul. Janovská),

NN 1823 (část – parkoviště u ul. Janovská),

Ohmova (Galvaniho – Archimédova vč. zálivů),

Rezlerova vč. parkovišť. 

Termín čištění: 14.4.2021 a 19.8.2021od 7 do 14 hod.