VZMR na služby: „Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice“

Vážená paní, vážený pane,

zadavatel, Městská část Praha-Petrovice, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou malého rozsahu na služby s názvem „Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v k.ú. Petrovice“ za podmínek, které naleznete v příloze.

Předpokládaná hodnota zadávané zakázky činí maximálně 1.900.000,- Kč bez DPH, lhůta pro podání nabídek končí 25. března 2021 v 9:00 hod.

Zadávací dokumentace ke stažení níže.