Blokové čištění komunikací ve správě Městské části Praha-Petrovice

Vážení občané,
rádi bychom vás informovali, že dne 15. a 16. 4. 2021 proběhne komplexní úklid na komunikacích v MČ Praha-Petrovice. Úklid bude prováděn vždy od 8:00 do 15:00 hodin. V těchto termínech bude na předmětných komunikacích zakázáno zastavení vozidel s tím, že dopravní značení bude na komunikace umístěno v časovém předstihu.

Komunikace:
Newtonova, Kelvinova, Celsiova, Faradayova, Voltova, Lebeděvova, Wattova (Archimedova – slepý konec), Ohmova (Edisonova – Galvaniho), Morseova (Bellova – Galileova), Galileova (Morseova – Edisonova), Dieselova, Turínská (Dieselova – na konec obytné části), Ampérova, Hertzova, Ramanova (Edisonova k čističce), obytná zóna za mostkem (při ulici Edisonova), Einsteinova, Grammova, ulice ke kostelu (Edisonova), parkoviště při Morseova – Bellova, parkoviště při Morseova – Voltova, parkoviště u zastávky (při ulici Edisonova), parkoviště Kurčatovova při č. p. 400.

Mapka přechodného dopravního značení zde