Dopravní omezení v ulici Bellova 19. - 26. 5. 2021

Vážení občané,

z důvodu provádění stavebních prací při pokládce inženýrských sítí do silničního pozemku bude od 19. 5. do 26. 5. 2021 ulice Bellova v úseku mezi ulicemi Archimédova a Celsiova zjednosměrněna.

Objízdná trasa bude vedena: Archimédova – Ohmova – Celsiova – Bellova, nebo Novopetrovická – Euklidova – Edisonova – Bellova.

Pro BUS MHD zůstane ulice Bellova trvale průjezdná.

Podrobnější informace naleznete v příloze.