Přijímací zkoušky do ZUŠ Hostivař pro děti starší 7 let (šk. rok 2021/2022)

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia Vašich dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař. Přijímací zkoušky se budou konat 14. 6. 2021 (14:00-18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti starší 7 let (k 1. 9. 2021). Ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu a výtvarnému umění.

Bližší informace a on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách www.zus-hostivar.cz .

Těšíme se na Vás

ZUŠ Hostivař