VZMR: „Interaktivní tabule pro ZŠ a MŠ“

Zadavatel Městská část Praha-Petrovice Vás touto výzvou vyzývá k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou malého rozsahu na dodávky a s nimi spojené služby s názvem "INTERAKTIVNÍ TABULE PRO ZŠ A MŠ".

Předmětem zakázky je 7 ks interaktivních tabulí pro základní školu a 2 ks interaktivních tabulí pro mateřskou školu, a to dle přiložené specifikace.

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 887 568,- Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 11. června 2021 do 11:00 hod.

Zadávací dokumentace ke stažení níže.