Přerušení dodávky elektřiny 30. 6. 2021 - ulice Ohmova

Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a. s., bude přerušena dodávka elektřiny pro toto odběrná místa:

30. 6. 2021 od 8 do 12 hod. - Ohmova 409, 203, 451, 115, 357

Práce se souhlasem PREdistribuce, a.s., provádí: JEZL-Elektro, s. r. o., Ing. L. Maršo, tel. 736 753 123