Přechodný zákaz zastavení vozidel v části Jakobiho ulice

Vážení občané,

upozorňujeme Vás, že v souvislosti s dostavbou mateřské školy Jakobiho č.p. 329, bude v části této ulice umístěno dopravní značení B28 „ZÁKAZ ZASTAVENÍ“.
V této souvislosti Vás žádáme, abyste toto dopravní značení respektovali, neboť by mohlo dojít k poškození zde zaparkovaných vozidel. Vozidla, která budou tvořit překážku staveništní dopravě, budou odtažena.
Dopravní značení bude umístěno v souladu s vydaným opatřením obecné povahy pouze v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, aby byla zachována plynulost staveništní dopravy.

Termín I. uzavírky: 1. 7. až 30. 9. 2021 - mapka
Termín II. uzavírky: 23. až 25. 8. 2021 - mapka