Blokové čištění komunikací ve správě TSK - podzim 2021

Dočasný zákaz zastavení z důvodu blokového čištění komunikací na území MČ Praha-Petrovice:

Blok č. 621. 9. 2021
EdisonovaBellova - Milánská
EdisonovaHertzova - můstek k ul. Euklidova; jen ručně
Frostova+ parkoviště mezi ul. Frostova a Jakobiho
Jakobihovč. parkoviště
Kurčatovovabez části kom.
  
Blok č. 722. 9. 2021
ArchimédovaNovopetrovická - Ohmova
Bellova 
Dopplerovačást kom. od ul. Bellova
GalileovaMorseova - Galvaniho
Galvanihovč. zálivů
JanovskáRezlerova - Hornoměcholupská
Lessnerova+ parkoviště
MorseovaMilánská - Galileova
NN 1818část (parkoviště u ul. Janovská)
NN 1819část (parkoviště u ul. Janovská)
NN 1821část
NN 1822část (parkoviště u ul. Janovská)
NN 1823část (parkoviště u ul. Janovská)
OhmovaGalvaniho - Archimédova vč. zálivů
Rezlerovavč. parkovišť