Poplatek ze psa 2021

ÚMČ Praha-Petrovice upozorňuje držitele psů, že splatnost poplatku ze psa za II. pololetí roku 2021 ve výši 750 korun (u sazby 1500 korun - pes v bytě) je nejpozději do úterý 31. srpna 2021.

Poplatek lze platit:

  • bankovním převodem, č.ú.: 19-2000717369/0800 (s přiděleným variabilním symbolem získaným při přihlášení psa),
  • v hotovosti nebo platební kartou na ÚMČ Praha-Petrovice, Edisonova 429.

Složenky na tento místní poplatek se nerozesílají. 

Pokud by držitel psa nezaplatil poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

V případě, že si nebudete jisti tím, zda jste správně a včas poplatek uhradili, je možné se obrátit na telefonní číslo 267 900 942 a potřebné informace vám budou poskytnuty telefonicky, popřípadě emailem, na vyžádání.