Omezení obecného užívání místních komunikací od 4. 8. do 10. 10. 2021

Z důvodu provádění stavebních prací při umísťování inženýrských sítí bude omezen provoz na komunikacích Archimédova, Bellova, Celsiova, Edisonova, Hertzova, Morseova a NN3165 v těchto termínech:

6. etapa: 4. 8.  – 25. 8. 2021 (Archimédova; Bellova – severní chodník v úseku Archimédova - NN3165 – účel. kom.; Celsiova)

7. etapa: 21. 8.  – 15. 9. 2021 (Bellova – severní chodník v úseku NN3165 – účel. kom. – Edisonova; Edisonova; Morseova; NN3165)

8. etapa: 5. 9. – 10. 10. 2021 (Edisonova – západní chodník v úseku Bellova – Hertzova; Hertzova, parkoviště na poz. parc. č. 532/2, k. ú. Petrovice, Praha 10)

Doprava na komunikacích Archimédova, Bellova, Celsiova, Edisonova, Hertzova, Morseova, NN3165 bude částečně omezena. Při provádění překopu ulice Celsiova u křižovatky s Bellovou bude objížďka vyznačena dopravním značením. Při provádění překopů (dva překopy) ulice NN3165 (místní a účelová kom.) u křižovatky s Bellovou, u křižovatky Edisonovy s Einsteinovou a Hertzovy (dva překopy – Hertzova, Hertzova x Ampérova) není objížďka vyznačena. Vjezd na parkoviště NN3165 z ulice Morseova zůstane zachován. Překopy ulic Edisonova a Morseova u křižovatek s Bellovou budou prováděny po polovinách.

Investor: PREdistribuce, a. s.
Zhotovitel: KORMAK Praha a. s.

Rozhodnutí MČ Praha 15, odbor dopravy - povolení zvlášního užívání místní komunikace ve správním obvodu Prahy 15, MČ Praha-Petrovice zde