Uzavírka a omezení přístupu na pozemní komunikace a cesty u nádrže Hostivař

V termínu od 2. 8. 2021 do 28. 2. 2023 dojde k omezení obecného užívání částečnou uzavírkou místní komunikace IV. třídy U Břehu, parc. č. 2348/3, a veřejně přístupných účelových komunikací NN 1174, parc. č. 2218/2 a U Břehu (NN 1174 – Ramanova), parc. č. 2348/7, vše v k. ú. Hostivař, Praha 10 – viz příloha.

Důvodem je zařízení staveniště a oplocení v souvislosti se stavbou „zkapacitnění bezpečnostního přelivu VD Hostivař“. V místě zařízení staveniště a oplocení na místní komunikaci U Břehu bude uzavřena část komunikace vedoucí  k hrázi (k NN 1174 - Ramanova).

Veřejně přístupné účelové komunikace:
NN 1174 bude uzavřena v úseku vedoucí přes hráz a U Břehu (NN 1174 – Ramanova) bude uzavřena část u hráze.
Objízdná trasa cyklotrasy bude vyznačena podle situace dopravního značení – viz příloha
        

Investor stavby:
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581

Zhotovitel:
SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147