Částečná uzavírka místní komunikace Kutnohorská (úsek K Měcholupům – Dolnoměcholupská), rozhodnutí MHMP