Hlasování v karanténě

Pokud budou platit protipandemická opatření (bude trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav alespoň na části území ČR), budou umožněny tyto způsoby voleb pro voliče v karanténě, či izolaci:

Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. Odběrová místa budou včas oznámena.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, resp. Magistrátu hl. m. Prahy, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. Kontakt pro uvedené oznámení bude včas zveřejněn.