Pozvánka na školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových komisí.