Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy

Vážení občané,

v přiloženém souboru najdete internetový odkaz na dotazník k tématu "Bezpečnost při cestování a pohybu po Praze". Jak vnímáte jako chodec, cyklista, řidič či cestující v městské hromadné dopravě rizika při pohybu a cestování v hlavním městě? Vaše odpovědi mohou pomoci při tvorbě Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy a také při realizaci opatření BESIP.

Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi pomohou ke zlepšení bezpečnosti nás všech na komunikacích v hlavním městě.