Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Vážení občané,

v přiloženém souboru najdete internetovou adresu, kde lze požádat o “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.  

Podle § 101 zákona a č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i prováděné hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.