Informační podklady k problematice dodavatelů poslední instance

Vážení občané,
 
pro možnost další komunikace ohledně  problematiky  tzv. „Dodavatelů poslední instance“ (DPI), v příloze naleznete Tiskovou zprávu MHMP k problematice DPI a nově spuštěnému informačnímu webu.

Odkaz na informační webové stránky HMP, které pomohou s orientací ve složité situaci v oblasti odběru energií: energie.praha.eu, kde je zároveň uveden i odkaz na informační linky obou pražských dodavatelů energií Pražská energetika, a.s. (PRE) a Pražská plynárenská, a.s. (PPAS).

 Kontaktní osoby za jednotlivé organizace:

 Pražská energetika

 Mgr. Petr Holubec

 tel. č.: 602 265 790

Petr.holubec@pre.cz

 

Pražská plynárenská  

 Ing. Andrea Dědová

 tel. č.: 602 250 446

andrea.dedova@ppas.cz