Komunální odpad a jeho využitelné složky pro rok 2022

Komunální odpad a jeho využitelné složky pro rok 2022

Vážení občané, 

 dovolujeme si Vás informovat o zajištění svozu komunálního odpadu a jeho využitelných složek v roce 2022.

 Níže uvedené služby, které jsou hrazeny z rozpočtu města, budou probíhat i v roce 2022 bez omezení:  

  1. Svoz směsného komunálního odpadu (černé popelnice) – bude i v roce 2022 probíhat bez omezení.
  2. Svoz tříděného odpadu.
  3. Svoz a další nakládání s bioodpadem rostlinného původu (hnědé popelnice).
  4. Pravidelný úklid veřejných stanovišť tříděného odpadu.
  5. Provoz sběrných dvorů.
  6. Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad či bioodpad.
  7. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a provoz sběrného místa bioodpadu v Praze 10.
  8. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a jedlých potravinářských olejů a tuků.
  9. Svoz jedlých (potravinářských olejů) prostřednictvím sběrných nádob.
  10. Zachován je i provoz 2 sběrných míst infekčního odpadu, na kterých je zástupcům MP Praha umožněno odkládat použité jehly nalezených na veřejném prostranství v Praze.