Svoz směsného a tříděného odpadu během vánočních svátků

Vážení spoluobčané,

konec roku je obdobím, kdy se v metropoli sveze největší objem odpadu. Svozy v tomto období jsou naplánovány tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24.12. do 31.12.2021 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného a tříděného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Společně se standardním svozem tříděného odpadu bude probíhat i pravidelný úklid kolem separačních míst.

Epidemická situace ovlivnila způsob nákupu dárků. Ty pod stromeček putují nejčastěji poštou či prostřednictvím specializovaných zásilkových společností. To znamená jediné – více obalů. Žádáme tímto občany, aby se v tomto exponovaném období chovali ohleduplně, našli si pár vteřin na rozřezání či roztrhání krabice, nalámání polystyrenu, sešlápnutí PET lahví a zmačkání plechovek. Jedině tak lze efektivně využít celou kapacitu nádoby. Snížením objemu odložených krabic a obalů u popelnic pomůžete udržet naši obec čistou. Často se tak kolem nádob netvoří nepořádek kvůli nedostatečné frekvenci svozů či nedostatečné kapacitě nádoby, nýbrž kvůli bezohlednosti některých lidí. 

Likvidace vánočních stromků.

Vánoční stromek nepatří do popelnice, protože zaplní téměř celou nádobu a do dalšího svozu znemožní její užívání. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich. To se týká například sídlišť.

Jiný postup platí v případě umístění směsných odpadních nádob v klecích nebo pro majitele rodinných domků. Stromky by tak vedle takových nádob rozhodně končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice přistavena před objekt k pravidelnému svozu. V těchto případech je správným místem pro vysloužilý stromek separační stanoviště s barevnými kontejnery na tříděný odpad.

Odložené vánoční stromky u nádob na směsný odpad, tzv. černé popelnice či kontejnery, jsou sváženy v obvyklých svozových dnech. U barevných kontejnerů na tříděný odpad stromky odveze speciální vozidlo v rámci pravidelných úklidů separačních stanovišť.

Dbejte na to, aby  vyhozené stromky nezůstávaly  uprostřed chodníku, nebo v silnici.  

Konečnou zastávkou pro většinu vánočních stromků bude některá z kompostáren na území metropole. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků může putovat společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Nedoporučujeme odnášet stromky do lesa, protože zapomenuté ozdoby a dekorace představují hrozbu pro divokou zvěř.

Provozní doba sběrných dvorů, kompostárny hl. m. Prahy a sběrného místa bioodpadu v době vánočních svátků.

  • Sběrné dvory města:

23.12.2021

standardní provozní doba 8:30 – 17:00

24.12. až 26.12.2021

zavřeno

27.12. až 31.12.2021

standartní provozní doba 8:30 – 17:00

31.12.2021

zkrácená provozní doba 8:30 – 15:00

1. a 2. 1. 2022

zavřeno

 

  • Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci: Provoz kompostárny bude zajištěn do 22.12.2021. Od 23.12.2021 do 28.2.2022 bude zařízení pro veřejnost uzavřeno. Od 1.3.2022 bude zařízení opět standardně pro veřejnost i právnické subjekty otevřeno.

V případě příznivých klimatických podmínek může být kompostárna otevřena i dříve, po domluvě s provozovatelem, kterým jsou Lesy hl. m. Prahy.

  • Sběrné místo bioodpadu v Dřevčické ulici v P10: Dle uzavřené smlouvy s provozovatelem bude zařízení pro veřejnost uzavřeno od 20.12.2021 – 28.2.2022.

                   I zde platí, že doba uzavření může být operativně změněna a v případě, že k domluvě s provozovateli dojde, budete o těchto skutečnostech informováni jak prostřednictvím Portálu ŽP tak i emailem.

S pozdravem a přáním hezkých dnů v období Vánoc i Nového roku.

 

                                                                                                              Vesecká Ilona

                                                                                                             správa majetku