XV. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice

Starostka městské části Praha-Petrovice svolává na středu 15. 12. 2021 v 18.00 hod. XV. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice.

Zasedání proběhne v zasedacím sále v přízemí Domu občanské vybavenosti, Edisonova 429/28, Praha 10 – Petrovice.

Pozvánka s programem níže ke stažení.