Harmonogram přistavování kontejnerů pro rok 2022 - I. pololetí VOK, BIO VOK a nebezpečné odpady

Vážení občané,

v příloze naleznete harmonogram přistavování kontejnerů  pro rok  2022 - I. pololetí VOK, BIO VOK  a  harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů.