VZMR: Úklid Polikliniky Petrovice

Městská části Praha-Petrovice vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele služeb spočívajících v úklidových pracích a souvisejících službách v prostorách budovy polikliniky Ohmova 271/2, Praha 10 – Petrovice, a to na dobu 24 měsíců.

Poptávka je realizována formou zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 999 999 Kč bez DPH, přičemž tato cena je zadavatelem stanovena jako maximální, tj. nepřekročitelná.

Lhůta k podání nabídek je stanovena do 16. března 2022 do 9.00 hod.

Kompletní zadávací podmínky se stažení níže.