Dopravní omezení 19.4.-31.8.2022 - ulice Novopetrovická

Vážení občané,

rádi bychom vás informovali, že z důvodu rekonstrukce mostu přes Milíčovský potok dojde k částečné uzavírce komunikace Novopetrovická v následujících termínech:

  • 1. etapa: 19. 4. až 2. 7. 2022
    • Po dobu 1. etapy budou vozidla vedena podél pracovního místa dvěma jízdními pruhy.
  • 2. etapa: 3. 7. až 31. 8. 2022
    • Po dobu 2. etapy budou uzavřeny dva jízdní pruhy podél pracovního místa a provoz pro oba směry jízdy bude veden střídavě jedním jízdním pruhem za užití SSZ.

Po celou dobu prací bude v křižovatce z ul. Štychova při vjezdu na ul. Novopetrovická zakázáno odbočení vlevo. Objízdná trasa z Křeslic na Chodov bude vedena ulicemi Žampionová, Štychova, Ke Štítu.

 

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Mapa s vyznačeným omezením - Novopetrovická