Přijímací zkoušky do ZUŠ Hostivař pro školní rok 2022-23

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia Vašich dětí na umělecké škole ZUŠ Hostivař. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 26., 30. a 31. května 2022 (14:00-18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 5ti a 6ti let (k 1. 9. 2022). Ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu a výtvarnému umění. Bližší informace a on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách www.zus-hostivar.cz .

Těšíme se na Vás

ZUŠ Hostivař