Oznámení přerušení dodávky elektřiny

Oznámení přerušení dodávky elektřiny

Z důvodů prováděných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a. s., bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrná místa:

01.07.2022

datum

od - do

             ulice

01.07.2022

8.00 – 12:00 hod.       

             ul. Faradayova č.p. 319, 170, 358, 200, 421,

             453, 257, 44, 144, 145, 238

01.07.2022

8.00 – 12:00 hod.

             ul. Celsiova č.p. 120

08.07.2022

datum

od - do

ulice

08.07.2022

8.00 - 10 hod.

ul. Faradayova č.p. 453, 257, 44, 144, 145, 238

 

Dodávka elektřiny bude obnovena bezprostředně po provedení plánovaných prací. Děkujeme za pochopení.

PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5, doručovací adresa: Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10, poruchová linka distribuce: 800 823 823, poruchy@predistribuce.cz(link sends e-mail), www. predistribuce.cz