Výpis usnesení z XIX. řádného zasedání ZMČ - počet členů Zastupitelstva