VZMR na stavební práce: "Nové kapacity odstavných ploch - SO103"

Městská části Praha-Petrovice vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na zakázku "Nové kapacity odstavných ploch - SO103", jejímž předmětem je změna úseku stávající komunikace tak, aby se podélné parkování změnilo na šikmé s počtem 17 nových stání. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.794.000,- Kč bez DPH s termínem dokončení nejpozději 16. 9. 2022, přičemž předání staveniště se za předpokladu řádného uzavření smlouvy o dílo předpokládá 15. 7. 2022.

Lhůta k podání nabídky končí v pondělí 11. 7. 2022 v 15:00 hod. Do této lhůty je potřeba nabídku doručit zadavateli!

Kompletní zadávací podmínky níže se stažení.