Oznámení přerušení dodávky elektřiny - ul. Wattova

Oznámení přerušení dodávky elektřiny

Z důvodů prováděných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuce, a. s., bude dne 02.08.2022 od 8.00 – 16.00 hod. přerušena dodávka elektřiny pro odběrná místa:

ul. Wattova 317, parc.č. 392, č.p. 224, č.p. 225, č.p. 141, č.p. 101

Dodávka elektřiny bude obnovena bezprostředně po provedení plánovaných prací. Děkujeme za pochopení.

PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5, doručovací adresa: Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10, poruchová linka distribuce: 800 823 823, poruchy@predistribuce.cz(link sends e-mail)(link sends e-mail), www. predistribuce.cz.